Thế giới phim

Cước phí: 10,000đ/tuần

Bao gồm những bộ phim hấp dẫn nhất hiện nay, cập nhật nhanh và liên tục.

ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ

Bu Thằng Bời

Chuyện bắt đầu khi một thanh niên đã thoát ly lên Hà Nội tên là Bời chuẩn bị cưới vợ. Nhà gái yêu cầu gia đình Bời phải có mặt ở Hà Nội để làm các thủ tục cưới xin cho có đầu có đuôi. Vậy là mặc dù bụng chửa vượt mặt, bu của Bời vẫn phải cất công cùng cô con gái làm một chuyến ra tỉnh ăn cưới...

Chuyện bắt đầu khi một thanh niên đã thoát ly lên Hà Nội tên là Bời chuẩn bị cưới vợ. Nhà gái yêu cầu gia đình Bời phải có mặt ở Hà Nội để làm các thủ tục cưới xin cho có đầu có đuôi. Vậy là mặc dù bụng chửa vượt mặt, bu của Bời vẫn phải cất công cùng cô con gái làm một chuyến ra tỉnh ăn cưới...