Thế giới phim

Cước phí: 10,000đ/tuần

Bao gồm những bộ phim hấp dẫn nhất hiện nay, cập nhật nhanh và liên tục.

ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ

Của Gia Bảo

Hoài Linh trong vai người phụ nữ góa bụa nuôi con, khi các con lớn lại mải lo cho sự nghiệp và không chăm sóc, quan tâm mẹ già. Hoài Linh bèn nghĩ ra cách "dụ" các con về nhà bằng việc nói dối: nhà có của gia bảo. Các con vì tiền lúc này mới quay về thăm nom mẹ...

Hoài Linh trong vai người phụ nữ góa bụa nuôi con, khi các con lớn lại mải lo cho sự nghiệp và không chăm sóc, quan tâm mẹ già. Hoài Linh bèn nghĩ ra cách "dụ" các con về nhà bằng việc nói dối: nhà có của gia bảo. Các con vì tiền lúc này mới quay về thăm nom mẹ...