Loading the player ...

Hài Xuân Hinh: Lý Toét Xử Kiện

Tiểu phẩm hài Lý toét xử kiện có sự góp mặt của các danh hài Xuân Hinh, Hồng Vân,… đã mang lại tiếng cười chế nhạo những kẻ tham quan, ngu dốt.

Tiểu phẩm hài Lý toét xử kiện có sự góp mặt của các danh hài Xuân Hinh, Hồng Vân,… đã mang lại tiếng cười chế nhạo những kẻ tham quan, ngu dốt.