Thế giới phim

Cước phí: 10,000đ/tuần

Bao gồm những bộ phim hấp dẫn nhất hiện nay, cập nhật nhanh và liên tục.

ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ

Lên Voi (Phần 2)

Lên Voi xoay quanh câu chuyện của hai chủ tớ nhà nọ sau khi nghe tin cô Ngoc đã đoạt giải hoa khôi bèn qua nhà hỏi cưới. Tuy nhiên, cậu chủ đã bị cô Ngọc từ chối thẳng thừng vì từ tính cách cho đến hình dáng điều không làm Ngọc vừa lòng. Sau thất bại đó, cậu chủ đã thấy tức tói trong lòng và luôn tìm cách trả thù cô Ngọc vì dám từ chối anh.

Lên Voi xoay quanh câu chuyện của hai chủ tớ nhà nọ sau khi nghe tin cô Ngoc đã đoạt giải hoa khôi bèn qua nhà hỏi cưới. Tuy nhiên, cậu chủ đã bị cô Ngọc từ chối thẳng thừng vì từ tính cách cho đến hình dáng điều không làm Ngọc vừa lòng. Sau thất bại đó, cậu chủ đã thấy tức tói trong lòng và luôn tìm cách trả thù cô Ngọc vì dám từ chối anh.