Thiên Nhãn (Eye in the Sky) (20/30 Tập) (2015) - Giới thiệu

Tư Đồ Thuấn (Trịnh Gia Dĩnh) Ban đầu là thành viên ưu tú của đơn vị đặc biệt điều tra chống tội phạm của lực lượng cảnh sát Hong Kong, đã buộc phải rời khỏi lực lượng sau khi bị dính líu vào một vụ phóng hỏa. Sau đó anh được thuê lại tại một công ty bảo mật nơi anh gặp một người thông minh Trịnh Lực Hành (Trần Triển Bằng). Với phong cách làm việc giống nhau và có cùng quan điểm, Thuấn và Hành trở thành hai người bạn thân. Cấp trên của Thuấn và Hành là Giang Hối Hải (Lưu Giang), đã xem hai người như là cánh tay trái và cánh tay phải đắc lực của mình. Tình cờ Thuấn gặp thám tử tư Ngô Trân Ny (Dương Di), người đã giúp Thuấn nhớ lại một bí mật trong vụ hỏa hoạn, đã thay đổi cuộc đời của Thuấn mãi mãi...

Tư Đồ Thuấn (Trịnh Gia Dĩnh) Ban đầu là thành viên ưu tú của đơn vị đặc biệt điều tra chống tội phạm của lực lượng cảnh sát Hong Kong, đã buộc phải rời khỏi lực lượng sau khi bị dính líu vào một vụ phóng hỏa. Sau đó anh được thuê lại tại một công ty bảo mật nơi anh gặp một người thông minh Trịnh Lực Hành (Trần Triển Bằng). Với phong cách làm việc giống nhau và có cùng quan điểm, Thuấn và Hành trở thành hai người bạn thân. Cấp trên của Thuấn và Hành là Giang Hối Hải (Lưu Giang), đã xem hai người như là cánh tay trái và cánh tay phải đắc lực của mình. Tình cờ Thuấn gặp thám tử tư Ngô Trân Ny (Dương Di), người đã giúp Thuấn nhớ lại một bí mật trong vụ hỏa hoạn, đã thay đổi cuộc đời của Thuấn mãi mãi...